Bändimuskari

Yhdessä soittaminen on kivaa! 

BÄNDIMUSKARI 5-6-vuotiaille

Bändimuskari on tarkoitettu alle kouluikäisille, 5-6-vuotiaille. Tutustumme erilaisiin soittimiin ja soitamme yhdessä eri soitin kokoonpanoilla, näihin kuuluvat myös bändisoittimet. Opettelemme käsittelemään soittimia oikein ja otamme selvää mistä soittimet ovat saaneet alkunsa. Pääpaino on musiikkiin tutustumisella, ilon kautta oppimisella ja antamalla aikaa oppimiselle, täällä meillä ei ole kiire.

Käytössä on tavallisten nuottien lisäksi kuvionuotit, koska niiden käyttö musiikinopetuksen alkuvaiheessa on helpompaa ja mielekkäämpää, koska kuviot ja värit on helppo siirtää eri soittimiin.

Omat pienet sävellykset ja tehtävät ovat osa tuntejamme, muutama läksykin saattaa tulla aika-ajoin.

Multi-instrumenttiopetus, lapsilähtöinen pedagogiikka, luovuus ja yksilöt huomioonottavat opetustyyli ovat Anna Degermanin didaktiikan kulmakiviä. Bändimuskarissa muksulla on aikaa tutustua musiikkiin ilmiönä, yhdessä muiden kanssa ja oppia musisoimaan omana itsenään, osana pientä ryhmää. Tämä on hyvä valinta lapselle joka tarvitsee aikaa oppimiselle, on ehkä ujo vielä aloittamaan yksilötunnit tai haluaa oppia pienryhmässä.

Bändimuskari
Kariston koululla maanantaisin klo: 18.15-19.00

Opetus alkaa viikolla 34

5 oppilaspaikkaa

Bändimuskarin lukukausimaksu on 230€

Bändimuskari Karistossa

ANNA DEGERMAN