Trinity College Londonin sekä Nelson Music Academy Spainin kanssa yhteistyössä on kehittynyt uusi tapa opettaa musiikin alkeita monipuolisesti, musiikillisella multi-instrumentti vuodella (Musical Introduction Year).

Soivan Vuoden aikana tutustutaan eri soitinperheisiin, niiden historiaan, kokeilemalla, soittamalla ja oppimalla niiden alkeet yhdessä opettajan kanssa. Vuoden aikana on tarkoituksena saada alustavat tiedot musiikin perusteista laulaen ja soittaen, seikkailen luovassa musiikkimaailmassa ja löytää oma instrumentti jatkoa varten.

Uusi opetuskokonaisuus musiikin alkeisiin!

Soittimiin tutustumme vuoden kierron innoittamina, musisoiden kunkin vuodenajan sävelmiä. (Vaskipuhaltimiin tutustumme syksyllä mm. metsästysaiheen parissa, tutustuen kunkin soittimen historiaan).

Opetus on yksilöllistä ja täysin oppilaan omien kykyjen mukaista. Etenemme jokaisen omilla ehdoilla painottaen luovuutta, iloa ja yhteissoittoa.

Mitä uutta?

Soiva Vuosi eroaa muskariopetuksesta siinä, että tämä tapahtuu yksityis-, perhe-/sisarus- tai aikuisopetuksena, keskittyen eri soitinperheiden tuntemukseen ja sitä kautta oman soittimen valintaan.

Soittimen valinnan vaikeus

Monissa perheissä pohditaan pitkään, mikä olisi lapselle sopiva instrumentti. Sitä käydään kokeilemassa, aloitetaan harrastus ja sitten huomataan, että jokin toinen instrumentti olisi ollutkin parempi vaihtoehto tai yksinkertaisesti lasta alkaa kiinnostaa toinen soitin. Täysin normaalia ja hyvin yleistä.

Vanhempi ja lapsi harrastavat ja soittavat yhdessä

Kun lapsi aloittaa musiikillisen harrastuksen, moni vanhempi miettii kuinka voisi parhaiten tukea häntä. Tässä olisi suureksi avuksi alustava musiikintuntemus ja nuotinlukutaito sekä soittimen perushallinta. Silloin soittoläksyt yhdessä vanhemman kanssa, varsinkin alkuvaiheessa, olisivat yhteisen mielenkiinnon ja tekemisen aikaa.

Sisarukset samalle tunnille!

Musiikki saattaa monissa perheissä olla myös usean lapsen yhteinen harrastus. Sisarusten samanaikainen harrastaminen tukee yhteistä tekemistä ja oppimista huomattavasti. Yhdessä aloitettu alkeisopetus antaa myöhemmälle instrumenttiopetukselle monipuoliset taidot ja kotona tapahtuva yhteisharjoittelu luo vahvan pohjan tulevalle orkesteri- ja kuoromusisoinnille.

Psst! Joskus on helpompaa tulla tunnille vaikka leijonana. Ei huolta! Multi-instrussa huomioidaan myös leijonan häntä.

Opetusta myös espanjaksi ja englanniksi

Multi-instrua opettaa Anna Degerman, joka on asunut vuosia ulkomailla, opettaen myös multi-instrua. Anna on opiskellut Lahden Konservatoriossa sellon, käyrätorven ja saksofonin soittoa, myöhemmin klassista laulua ja pianoa. Anna soittaa myös erilaisia kitara-, huilu- ja rytmisoittimia.
Kuoro, bänditoiminta ja musiikinperusteiden opetus on myös tuttua. Anna on erikoistunut oppimishäiriöihin ja multi-instrumenttiopetukseen ja valmistunut musiikinopettajaksi 2008. Musiikin opetus englanniksi ja espanjaksi onnistuvat myös. Anna on asunut useita vuosia ympäri Eurooppaa.

Anna kokee musiikin opetuksen suurena ilona ja kokonaisvaltaisena tapahtumana, jossa voi olla käytössä yhden tunnin aikana koko orkesteri.

”Ope! Voidaanko soittaa taas orkesteria?”

Kyllä!

Samankaltaiset artikkelit