Hauskat Sävelet
muskari

Tervetuloa mukaan muskariin

Muskari Lahti

Huom syyslukukaudella 2023 ei ole muskaria. Muskarit jatkuu tammikuussa 2024 Karistossa.

Hauskat sävelet tarjoaa muskaria Lahdessa. Muskarissa tutustutaan musiikin alkeisiin. Lauletaan, tehdään laululeikkejä ja tutustutaan eri soittimiin. Myös rytmileikit, musiikin kuuntelu ja soitin tutustuminen ovat osa kokonaisuutta.

Varhaisiän musiikkikasvatuksen eli muskari on lapselle erittäin mieluisaa harrastamissa, omanikäisten ja vertaisten seurassa. Varhaisiän musiikkikasvatus on leikinomaista toimintaa, jonka tavoitteena on kehittää lapsen luovuutta, musiikillisia valmiuksia ja oppilaan itsetuntoa. Toimintaan voi sisältyä soitinopintoihin valmentavaa opetusta.

Muskarit Karistossa jatkuu tammikuusta 2024

16.30-17.15 8kk – 2v. (aikuisen kanssa)
17.15- 18.00 3 vuotiaat
18.00-18.45  4 vuotiaat

Muskarin lukukausimaksu on 125 €


 

Hauskat Sävelet muskari