Hauskat Sävelet
muskari

Tervetuloa mukaan muskariin

Muskari Lahti

Hauskat sävelet tarjoaa muskaria Lahdessa. Muskarissa tutustutaan musiikin alkeisiin. Lauletaan, tehdään laululeikkejä ja tutustutaan eri soittimiin. Myös rytmileikit, musiikin kuuntelu ja soitin tutustuminen ovat osa kokonaisuutta.

Varhaisiän musiikkikasvatuksen eli muskari on lapselle erittäin mieluisaa harrastamissa, omanikäisten ja vertaisten seurassa. Varhaisiän musiikkikasvatus on leikinomaista toimintaa, jonka tavoitteena on kehittää lapsen luovuutta, musiikillisia valmiuksia ja oppilaan itsetuntoa.Toimintaan voi sisältyä soitinopintoihin valmentavaa opetusta.

Muskarit Karistossa  keskiviikkoisin

16.30-17.15 8kk – 2v. (aikuisen kanssa) TÄYNNÄ
17.15- 18.00 3 vuotiaat 2 VAPAATA PAIKKAA
18.00-18.45  4 vuotiaat 2 VAPAA PAIKKAA

Opettajana Terhi Nietula

Muskarit alkaa viikolla 2

Muskarin lukukausimaksu on 125 €

 

Hauskat Sävelet muskari

Terhi Nietula