1. TOIMINNAN PERIAATTEET
Opetuksemme on yksilölähtöistä ja
pyrkii tukemaan persoonan
kehitystä.
Musiikinopiskelu on hauskaa,
mukavaa ja rentoa. Haluamme
herättää ja vaalia rakkautta
musiikkiin sekä arvostaa ja
kunnioittaa sitä.
Omien soitin- ja lauluopintojen
lisäksi taidot kasvavat toisten
oppilaiden esityksiä kuuntelemalla ja
konserteissa käymällä.
Työyhteisössämme on keskeistä
avoin ja kannustava ilmapiiri.
2. OPINTOJEN ALOITTAMINEN
JA LOPETTAMINEN SEKÄ
SITOUTUMINEN
Oppilaat otetaan musiikkikouluun
ilmoittautumisjärjestyksessä ilman
pääsykokeita. Ilmoittautuminen
tapahtuu www.hauskatsavelet.fi
sivulla olevalla lomakkeella, jonka
jälkeen opettaja ottaa yhteyttä ja
sopii tunneista.
Oppilaat jatkavat vanhoina
oppilaina niin kauan, kunnes
kirjallinen lopettamisilmoitus
tehdään osoitteeseen:
marja.rouvali@hauskatsavelet.fi,
kevätlukukausi 15.12. mennessä ja
syyslukukausi 15.07. mennessä.
Edellä mainittujen päivien jälkeen
tehdyistä lopettamisilmoituksista
peritään normaali lukukausimaksu.
Oppilas sitoutuu opintoihin
lukukaudeksi kerrallaan, kesken
lukukauden voi keskeyttää vain
pätevän syyn, kuten paikkakunnalta
muuton tai vakavan,
lääkärintodistuksella todetun
sairauden vuoksi. Innostuksen
loppuminen ei siis ole hyväksyttävä
syy opintojen keskeyttämiseen
kesken lukukauden. Huomioithan,
että opintojen keskeytyessä
lukukausimaksua ei palauteta ja
koko lukukausimaksu tulee maksaa
kokonaisuudessaan (kaikki erät)
3. LUKUKAUDET
JA AIKATAULUT
Musiikkikoulu Hauskat Sävelet
noudattaa pääsääntöisesti Lahden
koulujen työ- ja loma-aikoja.
Lukukausien aikataulut sovitaan
opettajien kanssa elokuussa viikolla
33.
4. OPINTOJEN KULKU
Oppilas sitoutuu saapumaan
oppitunneille täsmällisesti sovittuun
aikaan ja valmistautumaan niille
huolella. Mikäli hän on estynyt
sairauden tms. äkillisen syyn vuoksi,
asiasta ilmoitetaan opettajalle
mahdollisimman nopeasti. Oppilas
ei ole oikeutettu saamaan
jälkikäteen niitä tunteja, jotka ovat
peruuntuneet hänen oman
poissaolonsa vuoksi.Opettajalla on oikeus yhteen
sairaslomatodistuksella todennettuun poissaoloon
lukukauden aikana ilman korvausvelvollisuutta
oppilaalle.
5. SOITTIMET JA
OPETUSMATERIAALIT
Oppilas hankkii itse soittimensa
opettajien opastuksella, samoin
tarvittavat kirjat, nuotit ja vihkot.
Musiikkikoulu vuokraa mahdollisuuksien
mukaan soittimia.
Soittimen vuokrauksesta tehdään
sopimus, jonka kesto on vähintään 6
kk.
6. LUKUKAUSIMAKSUT
Lukukausimaksut suoritetaan
annettujen eräpäivien ja ohjeiden
mukaan. Lasku toimitetaan
sähköpostilla.
Syksystä 2022 alkaen
lukukausimaksumme:
30 min oppitunnilla 445 €
45 min oppitunnilla 655 €
60 min oppitunnilla 890 €
Musikaalilaulu
(sis. ensemble tunnin kerran kk)
30min 655€
45min 865€
Aikuisten kuoro
90 min / 135 €
Muskari 45min 125 €
Viulu/Sellovalmennusryhmät
230€ (min.4 oppilasta
Uuden oppilaan
kirjautumismaksu on 16 €.
Lukukausimaksu on mahdollista
maksaa erissä. Opetuskertoja on
syksyllä 15 + vapaaehtoinen
esiintyminen/matinea ja keväällä
16 + vapaaehtoinen esiintyminen/
matinea
Yksi soittotunti voidaan korvata
pidemmällä yhteissoittotunnilla tai
pajalla
7. TIEDOTUS
Hauskat Sävelet tiedottaa
toiminnastaan www-sivuillaan, jotka
ovat osoitteessa www.
hauskatsavelet.fi. Meidät löytää
myös somesta. Olemme
Facebookissa nimellä
Musiikkikoulu Hauskat Sävelet sekä Instagramissa @hauskatsavelet.
8. Poikkeustilanteet
Force majeure – tilanteissa opetus
järjestetään kokonaan tai osittain
etäopetuksena. Lukukausimaksuja ei
tällöin palauteta eikä hyvitetä.
Nämä säännöt on tehty selkeyttämään toimintaamme
mahdollisissa riitatapauksissa.
+358 40 838 9081 marja.rouvali (at) hauskatsavelet.fi